Aanmelding

AANMELDINGSFORMULIER

Je kunt je aanmelden als lid van JBC 't Dupke door invulling van het inschrijfformulier: klik hier.

Ter toelichting daarop nog enkele aanwijzingen:

Bondsnummer Indien je al een licentie hebt of hebt gehad bij de bond (NJBB), dan graag het licentienummer hier invullen.
Pasfoto Het helpt om elkaar te leren kennen als we ook een pasfoto kunnen zetten in het afgeschermde gedeelte 'ledenlijst' op onze website.
Vrijwilligerstaak Onze club bestaat bij gratie van de inzet van leden in vrijwilligerstaken, onder 'bestuur en commissies' is te zien wat deze zijn; we waarderen het als je daarin ook actief wilt zijn.

Contributie 2021

vanaf 18 jaar

Per jaar € 99,=

Na 1/8 € 49,50

Na 1/11 € 10,=

tot 18 jaar

Per jaar € 50,=

Na 1/8 € 25,=

Na 1/11 € 10,=

Na de inschrijving ontvangt het nieuwe lid een factuur van de penningmeester.

Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Opzegging kan slechts geschieden per kalenderjaar met een opzegtermijn van minimaal 3 weken voor het eind van het jaar. Bij tussentijdse opzegging (als het verenigingsjaar nog niet is geëindigd), blijft de jaarlijkse bijdrage geheel verschuldigd.