Contributie

JBC 't Dupke is aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boulesbond (NJBB). 
De contributie bestaat uit een vast club-contributiebedrag, verhoogd met de licentie als bijdrage aan NJBB. 

De licentie biedt de mogelijkheid tot het deelnemen aan activiteiten en toernooien binnen de vereniging zelf en aan competities en toernooien bij alle bij de NJBB aangesloten verenigingen.

Contributie 2024

vanaf 18 jaar

Per jaar € 100,=

Na 1/8 € 50,=

Na 1/11 € 10,=

tot 18 jaar

Per jaar € 50,=

Na 1/8 € 25,=

Na 1/11 € 10,=

Na de inschrijving ontvangt het nieuwe lid een factuur van de penningmeester.

Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Opzegging kan slechts geschieden per kalenderjaar met een opzegtermijn van minimaal 3 weken voor het eind van het jaar. Bij tussentijdse opzegging (als het verenigingsjaar nog niet is geëindigd), blijft de jaarlijkse bijdrage geheel verschuldigd.

Voor meer informatie bel of mail naar:
tel: 06-42 78 18 26
E-mail info@dupke-jeudeboules.nl