Lidmaatschap en contributie

LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE

JBC 't Dupke is aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boulesbond (NJBB).
De contributie bestaat uit een vast club-contributiebedrag, verhoogd met de licentie als bijdrage aan NJBB.

De licentie biedt de mogelijkheid tot het deelnemen aan activiteiten en toernooien binnen de vereniging zelf en aan competities en toernooien bij alle bij de NJBB aangesloten verenigingen.

contributie2021
Leden t/m 17 jaar     
50,=
Leden vanaf 18 jaar  
99,=

Bij lidmaatschap vanaf 1 augustus geldt voor dat jaar de helft van het contributiebedrag en vanaf 1-11 voor alle categorieën € 10,=.
Aanmelding kan met het aanmeldingsformulier.

Voor meer informatie bel of mail naar:
tel: 06-42 78 18 26
E-mail
info@Dupke-jeudeboules.nl

Opzegging lidmaatschap

Opzegging door een clublid is slechts mogelijk per verenigingsjaar en moet vóór 1 december geschieden. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft toch de bijdrage voor het gehele kalenderjaar verschuldigd. Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren of per e-mail bij de secretaris.