Het spel en de spelregels

PÉTANQUE, HET SPEL EN HOE WE HET SPELEN ….!

het_spel_2.jpgSpelvormen

 Pétanque, de meest verspreide variant van het bekende jeu de boules, wordt in diverse teamsamenstellingen beoefend. Daarvan is de triplette-vorm de meest voorkomende. In deze vorm worden alle officiële wedstrijden zoals competities, interlands en wereldkampioenschappen gespeeld. Voor andere vormen zijn er aparte nationale kampioenschappen. Voor alle vormen zijn gemengde teams toegestaan.
triplette: 2 teams van elk 3 personen spelen tegen elkaar, met 2 boules per speler.
doublette: 2 teams van elk 2 personen spelen tegen elkaar, met 3 boules per speler.
tête a tête: elk speelt afzonderlijk tegen elkaar, met 3 boules per speler.

 

 

Hoe wordt pétanque gespeeld?

 1 Men tekent een cirkel van 35 tot 50 cm op de grond. Een speler van het team dat de toss gewonnen heeft, gooit het but (houten doelbolletje) vanuit de cirkel op een afstand tussen de 6 en 10 meter van de cirkelrand.
2 Een speler van team A gooit onderhands en met beide voeten op de grond in de cirkel een boule zo dicht mogelijk bij het but.
3 Een speler van team B probeert nu zijn boule dichterbij het but te werpen. De boule van team A mag hierbij worden weggeschoten of het but mag met de boule verplaatst worden.
Team B blijft proberen dichterbij te komen tot het gelukt is.
4 Komt de boule van team B dichterbij dan is team A weer aan de beurt om dichterbij te komen, men gaat hiermee door tot het gelukt is.
5 Zo blijven de teams afwisselend werpen totdat één van de teams geen boules meer heeft. Vervolgens probeert het andere team de resterende boules ook dichter bij het but te werpen dan de boule van de tegenpartij.
6 Iedere boule die dichterbij het but ligt dan de beste boule van de tegenstander telt voor 1 punt.
   Het team dat de werpronde heeft gewonnen, werpt het but opnieuw uit vanaf de plaats waar net but ligt en plaatst de eerste boule
8 Het team dat als eerste 13 punten uit de diverse werprondes verzamelt wint de partij.


De spelregels

 

     Wij spelen volgens de regels van het Reglement voor de Petanquesport (RPS). Dit zijn de spelregels van de petanquesport (het 'Règlement officiel pour le sport de pétanque') zoals deze door de spelregelcommissie van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) zijn vertaald uit het Frans naar het Nederlands.
Omdat de spelregels soms voor meerderlei uitleg vatbaar zijn, is door de NJBB (de spelregelcommissie) een aantal veel voorkomende vragen beantwoord in het RPS Plus document

De spelregels in gewoon Nederlands

Het RPS en het RPS Plus zijn juridische documenten die niet altijd even toegankelijk zijn. Daarom is voor de leden van JBC 't Dupke een document gemaakt dat de spelregels op een andere manier toegankelijk maakt. Door hier te klikken kun je de belangrijkste spelregels in zoveel mogelijk 'gewoon Nederlands' lezen.